לדף הבית
יום שישי כ"ו באב תשע"ז 18.08.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית
ראשי > מי אנחנו > ארכיון תמונות
ארכיון תמונות

לחץ על התמונה לצורך הגדלה
בטקס יום ירושלים ליד הכותל המערבי. מימין לשמאל: רב הכותל הרב מ.י. גץ, הרב א. שפירא, ראש הממשלה י. שמיר, שר הדתות א.ח. שאקי, הרב מ. אליהו פגישה משולשת בסוכתו של הרב מ. אליהו משמאלו: הרב ע. יוסף, הרב א. שפירא הפרשת תרומות ומעשרות מיבול חיטה שגדלה בארץ
הרב א.י. קוק והרב י. מאיר משמאל, מעניקים ספר תורה לשר המושבות הבריטי סר ו. צרציל עומד, בעת קבלת פנים שנערכה לכבודו בהר הצופים בירושלים, יט באדר ב תרפא הרב א.י. קוק נואם בפני רבני ודייני ירושלים. משמאל לימין: הרב נ. אוירבך, הרב מ. פריצקר (הרב מברדיצ'ב), הרב ש.א. פילנסקי (הרב מטפליק), הרב מ. הורביץ הרב א.י. קוק עונד את אות הכבוד הנעלה ביותר של הקיסרות הבריטית (מוסתר), יח בתמוז תרפג
הרב י. מאיר משמאל בקבלת פנים לד הנחת אבן פינה לישוב גזר, תרפד. מימין לשמאל: הנציב העליון הרברט סמואל ורעיתו, הרב יעקב מאיר, הרב א.י. קוק, דוד ילין ובריגדיר קיש הרב א.י. קוק והרב יעקב מאיר (משמאל לשולחן) בחנוכת האוניברסיטה העברית על הר הצופים, ירושלים, ז' בניסן תרפה
עם חלוצי הרב י.א. הרצוג (שני משמאל) בדרכו לכותל המערבי, ביום הזיכרון לקורבנות השואה, תש נציגי היישוב בדרכם לועידת השולחן העגול בלונדון, יד בשבט תרצט. משמאל לימין: הרב י.ל. פישמן, הרב ב.צ. עוזיאל, הרב י.א. הרצוג, מ. אוסישקין, י. בן צבי, ב.צ. מוסנזון, י. סופרסקי
הרב ב.צ. עוזיאל בקבלת פנים לחיילי הבריגדה היהודית, ניסן תשו. משמאלו: הרב מ. ברלין, דר ד. יוסף (נואם). הרב י.א. הרצוג מבקר במוסד של ילדים יהודים בבלגיה בעת מסע ההצלה שלו לאחר השואה, אייר תשו. מימינו: הרב ז. גולד, הרב הצבאי הרב דר מ.א. יפה הרב ב.צ. עוזיאל מברך את דר חיים ויצמן בבואו לראשונה לירושלים לאחר שחרורה בתשח. מימינו הרב י.א. הרצוג, דר ח. ויצמן, דר ד. יוסף, ו. ויצמן
הרב ב.צ. עוזיאל והרב י.א. הרצוג (בשורה התחתונה מימין) בטקס פתיחת האסיפה המכוננת (הכנסת), בהשתתפות הנשיא דר ח. ויצמן (נואם). ירושלים, טו בשבט תשט תפילת ליל יום העצמאות בבית הכנסת ישורון בירושלים, תשי. מימין לשמאל: הרב ב.צ. עוזיאל, הרב י.א. הרצוג, ראש הממשלה ד. בן גוריון, חכ הרב מ. נורוק הנחת אבן פינה להיכל שלמה, בית הרבנות הראשית, ירושלים, טו תמוז תשיב. מימין לשמאל: הרב ז. סורוצקין, האדמור מסדיגורה, הרב ע. הדאיה, הרב ב.צ. עוזיאל, הרב א.י. הרצוג (נואם), מ. שפירא, דר ז. ורהפטיג. מאחור: הרב צ.י. קוק, הרב ש.א. שזורי
פגישת ראשי ישיבות עם הרבניים הראשיים בביתו של הרב י.א הרצוג משמאל בראשי השולחן : הרב ד.ב וידנפלד, מטצ'יבין, הרב הרצוג, הרב ב.צ. עוזיאל, הרב א.ז. מלצר, הרב י.מ. טקוצ'נסקי בחירת מועצת הרבנות הראשית הרביעית, בבית הכנסת ישורון בירושלים, כט בשבט תשטו. מימין לשמאל: דר ז. ורהפטיג, הרב צ.פ פרנק, הרב י.א הרצוג, נשיא המדינה י. בן צבי (נואם), הרב מ. ועקנין, הרב בר-שאול, הרב ר. קוק השבעת דיינים בפעם הראשונה בית נשיא המדינה תשטו. מימין: דר ז ורהפטיב, הרב י.א. הרצוג נשיא המדינה י. בן צבי (נואם), הרב י. נסים, הרב ד כץ.
טקס חנוכת היכל שלמה בית הרבנות הראשית, ירושלים, יח באייר תשיח פתיחת בית הדין הגדול, בהיכל שלמה , בירושלים כב באייר תשיח. מימין לשמאל: דר ז. ורהפטיג, הרב י. עדס, הרב י.מ. בן מנחם, הרב י. נסים, הרב י.א. הרצוג, הרב ע. הדאיה (נואם), הרב י.ש. אלישב, הרב זולטי, ד. כץ ישיבת מועצת הרבנות ובית הדין הגדול מימין לשמאל: הרב ע. יוסף, הרב א. וולדינברג, הרב י. ניים, הרב י.א. הרצוג, הרב א.י. אונטרמן, הרב ע. הדאיה
הנחת אבן פינה לישיבת מרכז הרב בירושלים תשך מימין לשמאל: הרב ש. גורן, יור הכנסת ק. לוז, הרב י. נסים, נשיא המדינה י. בן צבי, מ.ח. שפירא, הרב צ.י. קוק, ע. הדאיה, הרב ר. קוק פתיחת הועידה העולמית ה- 20 של המזרחי - הפועל המזרחי בירושלים, כ באב תשכב מימין לשמאל: הרב א. פרדס, הרב צ.י. קוק, הרב א.י. אונטרמן, יור הכנסת ק. לוז, הרב י. נסים, ח.מ. שפירא, הרב ש. גורן, הרב י. קניאל, הרב י. אבוחצירא כנס חירום בהיכל שלמה בירושלים, ח באלול תשכב. מימין לשמאל: הרב כ.פ. טכורש, הרב ח.ד. הלוי, הרב צ.י. קוק, הרב י.ש. זוין, הרב י. נסים, הרב א.י. אונטרמן, ראש ישיבת חברון הרב י. סרנא
מסיבת הודיה לאחר מלחמת ששת הימים בישיבת מרכז הרב בירושלים כה הסיון תשכז. מימין לשמאל: הרב ש.ג. רענן-קוק, הרב א.י. אונטרמן (נואם), נשיא המדינה ז. שור, ראש הישיבה הרב צ.י. קוק הרב א.י. אונטרמן מספיד את חללי העיר העתיקה בתשח, בעת הבאתם לקבורה בהר הזיתים, כו בתמוז תשכז החלפת משמרות בחירת למועצת הרבנות הראשית השישית בהיכל שלמה ז' בחשון תשלג. מימין לשמאל: הרב א.י. אונטרמן, הרב י. נסים, הרב ש. גורן, הרב ע. יוסף ( השניים האחרונים נבחרו כרבניים ראשיים
הדלקת נרות חנוכה בהיכל שלמה בירושלים מימין לשמאל: רוהמ מ. בגין, הרב ע. יוסף, דר מ.א. יפה, פרופסור י. ברנובר הרב ש. גורן מדליק 6 נרות לזכר קדושי השואה, בטקס שהתקיים בהיכל שלמה בירושלים, בליל עשרה בטבת הרב ש. גורן מוכר את החמץ של המדינה לקצין דרוזי
מסיבת ליל יום העמאות בישיבת מרכז הרב בירושלים, תשלד. מימין לשמאל: הרב ש. גורן, שר הביטחון מ. דיין, ראש הישיבה הרב צ.י. קוק הרב א. שפירא מסיבת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב בירושלים, תשם מימין לשמאל: הרב ש. גורן ( נואם), ראש הישיבה הרב צ.י. קוק, הרב ע. יוסף הרב ש. גורן מעניק תנך לנשיא ארצות הברית ג. קרטר בעת פגישתם בבית הלבן, כט בסיון תשלח, מימין: שגריר ישרל ש. דיניץ
הרב א. שפירא והרב מ. אליהו בפגישה ען האדמור מלובביץ בארהב, כו בחשון תשדם הרב א. שפירא בפגישה עם הנשיא ארגון הרבנים בארהב, הרב מ. פיינשטיין, כו בחשון תשדם תפילה לגשם ליד הכותל המערבי, יט בכסלו תשנא, מימין לשמאל: שר הדתות א.ח. שאקי, הרב ש. זערפני, הרב מ. אליהו, הרב א. שפירא
פתיחת שנת ה- 70 לייסוד הרבנות הראשית בהיכל שלמה בירושלים, כג בכסלו תשנא מימין לשמאל: שר הדתות א.ח. שאקי, הרב מ. אליהו, נשיא המדינה ח. הרצוג (נואם), הרב א. שפירא, שורה עליונה: הרב א. איזמן, הרב צ. בובליל תפילה לשלום בנות הברית במלחמת המפרץ בבית הכנסת הגדול בירושלים, יג באדר תשנא, מימין לשמאל: נסשיא המדינה ח. הרצוג, ראש הממשלה י. שמיר, שר הדתות א.ח. שאקי, הרב א. שפירא, הרב מ. אליהו, רבה של ירושלים הרב ש. משאש, מנכל משרד הדתות ש. בקיש הרב א. שפירא נפגש בבית הלבן עם נשיא ארהב, ג. בוש, ה באדר ב תשנב
מי אנחנו
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים